RSS

How to making sandstone walkway in the garden เทคนิคง่ายๆในการติดตั้งแผ่นทางเดินหินทรายในสวน

18 Sep

เมื่อเราได้เข้าใจไปถึงวิธีการติดตั้งผนังหินทรายแล้ว เราจะมาพูดกันถึงการติดตั้งหินทรายสำหรับภายนอก การปูทางเดินในสวนหย่อม ซึ่งมีขั้นตอนแสนง่ายดาย

หินทรายสำหรับใช้งานตกแต่งภายนอกบ้าน รวมไปถึงใช้เพื่อการจัดสวน จะมีลักษณะเป็นแผ่นค่อนข้างหนา นิยมนำไปเป็นแผ่นทางเดิน ขนาดที่นิยมใช้กฌจะมี 30*30 ซม. , 40*40 ซม. และ 30*60 ซม.สามารถเลือกใช้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน รวมถึงความเหมาะสมของสถานที่

 

วีธีการปูแผ่นทางเดินหินทรายในสวน เริ่มจาก

–  ปรับหน้าดินให้เรียบ หากพื้นเดิมเป็นหญ้า ควรนำหญ้าออกก่อน

–  ใช้ทรายรองหน้าดินบริเวณที่ต้องการวางแผ่นทางเดินหินทราย เพื่อให้หน้าดินแน่นขึ้น

– จากนั้น วางแผ่นทางเดินได้ตามต้องการ

เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ทางเดินรอบบ้านหรือภายในสวนที่ดูสวยเป็นธรรมชาติแล้วค่ะ

HOW  TO  MAKING  SANDSTONE  WALKWAY  IN  THE  GARDEN

1.  Prepare the sueface by taking of all the grasses

2.  Spread the surface with sand

3.  Post sandstone on prepared surface

Advertisements
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: